Nuostatai

Nuostatai

1. „Ėjimas“  – ėjimo renginys Vilniuje, kuris organizuojamas siekiant skatinti šalies gyventojus aktyviai, sveikai, naudingai ir turiningai leisti laiką.

2. Organizatoriai

„Ėjimas“ renginį organizuoja UAB „Pitlane“, VšĮ „Nacionalinis automobilių klubas“ ir Vilniaus miesto savivaldybė (toliau – Organizatorius).

3. Oficialus „Ėjimas“ tinklapis: ejimas.lt

4. Renginių datos:

 • 2024 metų gegužės 19 diena, sekmadienis.
 • 2024 metų rugsėjo 29 diena, sekmadienis.

5. Renginio vieta – Vilniaus miestas

Startas ir finišas – Nepriklausomybės aikštėje, Gedimino pr. 53, esančioje prie Lietuvos Respublikos Seimo.

6. Trasos

Trys skirtingo ilgio ėjimo trasos. Ėjimo distancija pasirenkama registracijos metu, atsižvelgiant į kiekvieno asmeninius fizinius pajėgumus. Galimos trasos:

 • 5 km;
 • 10 km;
 • 25 km.

*Faktiniai trasų ilgiai gali būti iki 20 proc. ilgesni ar trumpesni nei numatyta nuostatuose.

7. Dalyviai

„Ėjimas“ renginyje gali dalyvauti visi norintys ir galintys asmenys. Renginyje nėra dalyvių amžiaus ribojimų ar konkrečių amžiaus grupių išskyrimo. Renginyje dalyvauja asmenys, užpildę dalyvio registracijos anketą, įvertinę savo sveikatos būklę ir pajėgumą.

Renginio dalyviai ėjime dalyvauja laisva valia ir prisiima visą su dalyvavimu renginyje susijusią riziką ir atsakomybę, taip pat įsipareigoja dėl to nereikšti pretenzijų renginio Organizatoriui.

Jaunesni nei 18 metų asmenys turi turėti raštišką tėvų ar globėjų sutikimą dėl jų dalyvavimo „Ėjimas“ renginyje ir/arba renginio metu būtų prižiūrimi tėvų, globėjų ar kitų suaugusiųjų, kurie prisiima visą atsakomybę už juos ir yra atsakingi už jų elgesį renginio metu.

8. Dalyvavimas renginyje su augintiniais

Dalyvavimas renginyje su augintiniais yra galimas. Registracijos formoje prašoma nurodyti ar į renginį dalyviai atvyks su augintiniu.

Už augintinio elgesį ir saugumą renginio metu atsako augintinio šeimininkai, kurie turi užtikrinti, kad jų gyvūnas nekels pavojaus kitiems renginio dalyviams ir aplinkiniams asmenims bei neterš aplinkos.

9. Dalyvavimas renginyje su vaikiškais vežimėliais/ neįgaliųjų vėžimėliais

Dalyvavimas ėjimo renginyje su vaikiškais vežimėliais ar kita vaikų judėjimui skirta technika bei neįgaliųjų vežimėliais yra galimas 5 km ėjimo trasoje.

10 km ir 25 km trasose yra laiptų, statesnių kalnų, tad dalyvavimas su vaikiškais vežimėliais ar kita vaikų judėjimui skirta technika bei neįgaliųjų vežimėliais nepatartinas. 

10. Dalyvių registracija

Registracija į „Ėjimas“ renginį internetu: https://ejimas.lt/registracija/

Registracija renginio dieną: internetu arba numerių atsiėmimo palapinėje prie LR Seimo rūmų, Gedimino pr. 53, Vilnius.

Registracija į renginį yra NEMOKAMA.

Dalyviai turi galimybę gauti finišo medalius. Dalyvio registracijos mokestis, norint gauti finišo medalį – 3 eur. Tokių registracijų kiekis ribotas.

Sumokėti dalyvio mokesčiai negrąžinami, neperkeliami į kitus metus ir nekompensuojami.

Dalyvio mokesčiai grąžinami tik neįvykus renginiui. Dalyvio mokesčio kaina bus grąžinta atskaičius administracinį mokestį (1 eur). Mokėdamas dalyvio mokestį, dalyvis sutinka su šia sąlyga.

Medalį galima atsiimti tik renginio dieną.

Registracija yra asmeninė ir neperleidžiama kitiems asmenims.

Registracija patvirtinama užpildžius dalyvio registracijos anketą.

11. Starto numeriai

„Ėjimas“ startuojantys dalyviai renginio metu privalo aiškiai matomoje vietoje prisitvirtinti savo starto numerį.

12. Starto numerių dalijimas

Užsiregistravę dalyviai, pateikę savo asmens dokumentą, starto numerius gali atsiimti: renginio dieną, nuo 8.30 val. starto numerių atidavimo palapinėje prie LR Seimo rūmų, Gedimino pr. 53, Vilnius.

13. Startų laikai*

 • 25 km trasos startas nuo 9.00 val. iki 10.00 val.;
 • 10 km trasos startas nuo 10.00 val. iki 12.00 val.;
 • 5 km trasos startas nuo 11.00 val. iki 14.00 val.;

Startuojantys dalyviai privalo įsivertinti savo fizines galimybes ir pasirinktos ėjimo distancijos įveikimo trukmę.

5 km trasa turi būti įveikta iki 16 val.

10 km ir 25 km ėjimo trasos turi būti įveiktos iki 17.00 val.

* Starto laikai gali būti tikslinami artėjant renginiui.

14. Apdovanojimai

Apdovanojamas renginio jauniausias dalyvis, vyriausias dalyvis, trys didžiausios kiekvieno iššūkio komandos: šeimų ir draugų iššūkio; įmonių iššūkio; mokyklų iššūkio.

Organizatorius pasilieka teisę įsteigti daugiau apdovanojimų nei numatyta Nuostatuose.

15. Renginyje draudžiama:

 • Eiti ne renginio Organizatoriaus patvirtintomis ėjimo maršruto trasomis;
 • Naudotis bet kokiomis transporto priemonėmis, siekiant sutrumpinti dalį ėjimo trasos;
 • Reikšti prieštaringo elgesio ar kalbos formas, tokias kaip nuogybės ar nešvankybės;
 • Reikšti politines pažiūras ar politinę propagandą;
 • Vartoti, gabenti ir platinti pavojingus daiktus, tokius kaip ginklai, narkotinės medžiagos ar alkoholiniai gėrimai;
 • Rūkyti renginio sustojimo punktuose, miške, taip pat kitose padidinto gaisringumo vietose;
 • Pažeidinėti viešąją tvarką, kelių eismo taisykles ir kitus galiojančius vietos valstybės teisės aktus ir taisykles;

16. Dalyvių saugumo užtikrinimo priemonės

Nors Organizatorius imsis visų pagrįstų atsargumo priemonių, kad užtikrintų dalyvių saugumą, dalyviai dalyvauja šiame renginyje savo pačių rizika, todėl supranta ir registruodamiesi patvirtina, kad renginio Organizatorius neatsako už dalyvio sveikatai ar gyvybei padarytą žalą ir neatlygins patirtų nuostolių. Riziką ir atsakomybę dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ar nelaimingų atsitikimų renginio metu prisiima renginio dalyvis. Dalyviai yra atsakingi už savo elgesį renginio metu. Renginio metu, trasose eismas nėra sustabdytas, tad dalyviai privalo laikytis kelių eismo taisyklių.

17. Medicininės pagalbos užtikrinimas

„Ėjimas“ renginio metu trasoje užtikrinamas greitosios medicinos pagalbos ekipažų budėjimas.

Jei pamatysite dalyvį, kuriam reikia medicinos pagalbos, ar tokios pagalbos prireiks jums – nedelsdami skambinkite bendrosios pagalbos telefonu 112.

18. Pamesti ir rasti dalyvių daiktai

Renginio dalyviai prisiima visą atsakomybę už savo daiktus. Renginio Organizatorius neatsako už renginio metu prarastą ar apgadintą materialųjį turtą.

Apie pamestus ar rastus daiktus, priklausančius kitam asmeniui, prašome informuoti Organizatorių. Renginio metu numerių atidavimo palapinėje veikia radinių biuras. Apie pamestus ar rastus daiktus dalyviai galės pranešti ir po renginio el. paštu: info@ejimas.lt

19. Rekomendacijos:

„Ėjimas“ Organizatorius rekomenduoja pasirūpinti ir dėvėti tinkamus ėjimui drabužius bei avalynę. Atkreipti dėmesį į orų prognozes renginio metu, drabužius ir avalynę pritaikyti pagal atitinkamas oro sąlygas.

20. Kiti klausimai:

 • Dalyvio registracijos formos užpildymas rodo, kad dalyvis susipažino, sutinka bei įsipareigoja laikytis „Ėjimas“ Organizatoriaus nustatytų taisyklių, nuostatų ir reikalavimų. Renginio dalyviai patvirtina, kad susipažino su saugaus eismo taisyklėmis ir dalyvaudami renginyje įsipareigoja laikytis kelių eismo taisyklių.
 • Dalyvio registracijos formos užpildymas rodo, kad dalyvis susipažino ir sutinka su privatumo politika https://ejimas.lt/privatumo-politika/
 • Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad sutinka gauti naujienlaiškius ir žinutes, susijusius su „Ėjimas“ ir kitais Organizatoriaus organizuojamais renginiais.
 • Kiekvienas „Ėjimas“ dalyvis sutinka, kad nuotraukas bei filmuotą medžiagą iš renginio su juo Organizatorius gali naudoti renginio viešinimo bei rinkodaros tikslais įvairiomis žiniasklaidos priemonėmis be atskiro sutikimo.
 • Tėvai ar globėjai sutinka, kad renginio metu jaunesni nei 18 metų asmenys būtų fotografuojami ar filmuojami, o užfiksuota medžiaga su jų atvaizdu naudojama skirtingose žiniasklaidos priemonėse su renginiu susijusiems tikslams. Tėvai ar globėjai taip pat sutinka nereikšti pretenzijų dėl asmenų, jaunesnių nei 18 metų, sveikatos sutrikimų ar patirtų traumų renginio metu.
 • Organizatorius pasilieka teisę keisti taisykles ir nuostatus.
 • Kitus nuostatuose nepaminėtus klausimus sprendžia „Ėjimas“ Organizatorius.

 

KITA SVARBI INFORMACIJA DALYVIAMS:

KET taisyklių laikymasis yra privalomas visiems dalyviams.

Nepilnamečiai dalyviai starto numerio atsiėmimo metu privalo pateikti raštišką tėvų/globėjų sutikimą. 

Raštiškas tėvų (globėjų) sutikimo forma