25 km trasa

25 km trasa

Dešiniajame kampe paspauskite stačiakampio formos ikonėlę ir mobilusis jus nuves tiesiai į Google maps programėlę. Tam, kad matytumėte savo vietą žemėlapyje telefone privalo būti įjungti vietos nustatymai. Jei nepavyksta, išjunkite ir iš naujo įjunkite programėlę.

Žemėlapyje pažymėti keliai ir telefono buvimo vieta ne visada būna tikslūs, todėl eidami stebėkite aplinką ir vertinkite situaciją. 

—-

Tap a square icon, which is on the right upper side of the map. Google maps app will open and you will see Ėjimas route and your location. In order to see your location, location settings must be enabled. If it does not work, please turn off the app completely before turning it on.

Online maps do not work properly sometimes, so please look around and be safe!